Overzicht

Hoe maak ik een user account aan voor de webshop?

In tegenstelling met onze oude website kunnen we in de nieuwe omgeving gebruik maken van “multi-user” accounts. Met andere woorden, meerdere personen kunnen onder één bedrijfsaccount bestellingen ingeven.

Enkel wanneer er via het bedrijfsaccount of één van de gekoppelde accounts besteld wordt zal uw bestelling met de correcte instellingen verwerkt worden.

Indien een compleet nieuwe (bedrijfs)account aangemaakt wordt via één van de werknemers (niet de hoofdaankoper) zal deze niet overeenstemmen met de instellingen die door VVS zijn toegewezen aan uw bedrijf.

Het is dus belangrijk dat u de juiste persoon koppelt aan het bedrijfsaccount zodat iedereen bij deze persoon terecht kan om een “sub-account” aan te maken.

Hoofdaankoper = bedrijfsaccount gekoppeld aan het algemene bedrijfs-mailadres of het mailadres van de hoofdaankoper van uw bedrijf.


Extra aankoper = (multi)accounts die aan bedrijfsaccount worden gekoppeld door de hoofdaankoper. Enkel via hem kunnen er extra aankopers-accounts worden bij aangemaakt.

HET AANMAKEN VAN DE BEDRIJFSACCOUNT EERSTE REGISTRATIE

Wanneer u niet bent niet ingelogd, zal u een melding te zien krijgen met de boodschap dat u aangemeld moet zijn om prijzen te bekijken in de webshop en het mogelijk te maken om Technische Fiches van onze producten te downloaden.

Er zijn nu twee mogelijkheden.

1. U heeft nog geen bedrijfsaccount.

Bent u de hoofdaankoper van het bedrijf dan kan u account aanmaken. Klik op de groene “aanmelden of registreren” button. Via de linkse zijde kan u inloggen, via de rechtse zijde kan u nieuwe account registreren.

Maak hier de keuze hoofdaankoper en vul uw gegevens in. Uw registratie zal asap manueel worden nagekeken voor goedkeuring. Zodra uw registratie is goedgekeurd zal u hiervan een melding via e-mail ontvangen.

De account die u aangemaakt is uw vaste bedrijfsaccount. Alle collega’s die via deze account toegang willen krijgen tot de VVS webshop dienen zich aan te melden bij de beheerder van deze account.

2. U heeft reeds een bedrijfsaccount aangemaakt.

U bent de beheerder van het bedrijfsaccount en u wil één van uw collega’s toegang verschaffen tot de VVS webshop. Via het topmenu kan u navigeren naar “account”. Op deze pagina krijgt u een overzicht van de activiteiten binnen uw bedrijfsaccount.

Klik op de buttons “multi-accounts”. Op de volgende pagina krijgt u een overzicht van de “sub-accounts” binnen uw bedrijf.

Om een collega toe te voegen klikt u op de groene button bovenaan “New multiaccount”.

LOGIN DETAILS

Hier geeft u de gebruikersnaam, het emailadres en het paswoord in dat u aan de nieuwe gebruiker wil toekennen.

PERSONAL DETAILS

Hier kan u de persoonlijke gegevens van de gebruiker verder aanvullen voor latere referentie.

PERMISSIONS

Hier kan u aanduiden welke permissies u wil toekennen aan de nieuwe gebruiker.

Klik op de button “Create Multi-account” om te bevestigen.

De nieuwe gebruiker kan nu inloggen met de gegevens die u zonet heeft toegewezen en kan bestellingen plaatsen aan dezelfde voorwaarden als de bedrijfsaccount.

Deze procedure kan u nu herhalen voor elke nieuwe collega/gebruiker die wil gebruik maken van het bedrijfsaccount.

Indien u niet de hoofdaankoper bent en dus ook niet de beheerder van het bedrijfsaccount dient u zich te melden bij uw hoofdaankoper om een sub-account aan te maken met de correcte instellingen.